Výsledky hlasování - Osobnost Moravy 2023

 • Více

  1855 hlasů

 • Jaromír Meixner

  Jaromír Meixner je rodák z moravské metropole, města Brna, skvělý sportovec a bývalý profesionální hokejista. Coby reprezentant Československa (tehdy ČSSR) se na postu obránce účastnil hned dvakrát Mistrovství světa a Mistrovství Evropy v ledním hokeji. Poprvé to bylo v roce 1965, kdy se tento finálový turnaj konal ve dnech 4. až 14. března 1965 ve finských městech Tampere, Pori, Rauma a Turku. Naše reprezentace zaznamenala velké úspěchy, když dokázala vysoko porazit oba zámořské celky. Američany 12:0 a kolébku hokeje tým Kanady 8:0. Po těsné prohře s tehdy téměř neporazitelnou reprezentací SSSR 1:3 obsadili hokejisté z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, tedy reprezentace ČSSR, krásné druhé místo. Jaromír Meixner a jeho kolegové spoluhráči si tak zaslouženě domů odvezli stříbrné medaile.
  O rok později, ve dnech 3. až 13. března 1966, se konalo Mistrovství světa a Mistrovství Evropy v ledním hokeji v jugoslávských městech Lublaň, Záhřeb a Jesenice. V sestavě reprezentace ČSSR nechyběl ani pracovitý obránce z Moravy Jaromír Meixner. Po jediné porážce, opět s reprezentací SSSR, obsadili naši hokejisté opět druhou pozici. Pan Jaromír Meixner se tak stal dvojnásobným vicemistrem světa a společně s celou naší tehdejší generací hokejových reprezentantů se nesmazatelně zapsal do historie světového hokeje.
  Na klubové úrovni získal Jaromír Meixner nejprve v ročníku 1961/1962 s týmem Rudá hvězda Brno a následně, po změně názvu klubu, s týmem TJ ZKL Brno (dnes Kometa Brno) mezi lety 1961 až 1966 celkem pět mistrovských titulů Československé hokejové ligy. V ligovém ročníku 1966/1967 získal pan Meixner se svým týmem TJ ZKL Brno třetí místo a bronzové medaile a mezi lety 1967 až 1971 si Jaromír Meixner a jeho spoluhráči na krk zaslouženě pověsili stříbrné medaile. U svých spoluhráčů si tento oblíbený vytáhlý obránce (183 cm) vysloužil přiléhavou přezdívku „Eiffel“.
  Přes svůj krásný věk 83 let je pan Jaromír Meixner stále aktivní. Velkou popularitu si získal také na vlnách ČRo Brno, kde velmi profesionálně a zasvěceně doprovází program svými postřehy, komentáři sportovních událostí a výsledků, nejen pokud se týká ledního hokeje.

 • Více

  3491 hlasů

 • Helena Havelka Baronová a Miloslav Havelka

  Helena Havelka Baronová a Miloslav Havelka se dlouhodobě snaží o propagaci hanáčtiny. Toto nářečí je vedle krásných krojů, lidové kultury a krajiny jedním z charakteristických rysů Hané, největšího tradičního moravského regionu. Manželé Havelkovi sami o svém životě a své novinářské, propagační a osvětové činnosti napsali:
  „Hanácký zpravodajský web Furtovnik.cz je vlastně ‚rodinný podnik‘, který má redakci u nás doma v Přemyslovicích. A jak se to tak přihodilo? Mrzelo nás, že jsme vlastně už poslední generace, která doma vyrůstala v tradičním hanáckém prostředí. Hanáčtina je našim rodným jazykem, kterým doma i v rodině přirozeně mluvíme. I když místo, kde dnes společně žijeme, je na půl cestě od našich rodišť – Jednova a Pěnčína.
  Křtěna ,svatou vodou‘ na poutním místě v Jednově jsem já Helena Havelka Baronová. Už v 11 letech jsem začala v jednovském kostele varhaničit, založila a vedla místní smíšený pěvecký sbor i místní scholu, s níž jsme vystupovali také mimo farnost na různých festivalech, rádiu Proglas… V Luhačovicích nám dokonce předávala cenu paní Dana Zátopková. Ale tím to nekončilo. Víc jak 10 let jsem trávila zpíváním se skupinou Rose Band. A je docela možné, že jsem se spoustou z vás potkala i touto cestou. Se svým budoucím manželem jsme tvořili součást redakce Týdeníku Prostějovska. V té době jsme už začali spřádat společné plány pro vlastní hanácký webový portál Furtovnik.cz.
  Naopak Pěnčín je rodištěm mým – Miloslav Havelka. Po maturitě na železniční průmyslovce v Břeclavi jsem po vzoru Bohumila Hrabala nastoupil jako výpravčí, a tím jsem dodnes. Na přelomu milénia jsem začal externě psát pro tehdy se rozjíždějící Prostějovský večerník, po 12 letech jsem přesídlil do Týdeníku Prostějovska. Mezi tím jsem příležitostně psal také pro celoplošná periodika, od roku 2005 začal vydávat stolní kalendář Konicka, na kterém nyní samozřejmě pracujeme ‚furt‘ a společně. Stejně, jako na Rádiu Haná, jehož jsme už několik roků součástí. Nápad se společným Furtovnikem vzešel tak nějak spontánně. Oba pocházíme z podobného prostředí, i když také zde jsou patrné rozdíly :-). Kdo se trochu vyzná v hanáckém nářečí, dobře ví, že dědina od dědiny je to trochu jinak. A my přece jenom jsme od sebe vyrůstali vzdáleni přes 3 vesnice… Ale vážně. Hanák s Hanákem se vždy domluví. Nicméně jsme byli v začátcích upozorňováni, že něco má být tak nebo jinak. Jsme si vědomi, že současné hanácké nářečí je jiné, než třeba u našich prarodičů nebo někdy před 100 lety. Je to ale také důkaz, že je to stále živý jazyk, stále se vyvíjí a přejímá nové výrazy, tak jako každý jiný hovorový jazyk. Ve Furtovniku nebazírujeme na tom, jak si kdo pamatuje hanáčtinu od svých předků, i když on sám už tak nemluví. Používáme ji jako současný živý dialekt, naše zprávy jsou takové, jak si je lidé poví, když se potkají před obchodem nebo u kostela a chtějí si něco říct. S nadhledem, ale vždy pravdivě!“

 • Více

  4027 hlasů

 • František Pavlica

  „František Pavlica je malířem z Hroznové Lhoty na Slovácku a Slovácka. Redukovat mnohostrannou osobnost Františka na pouhého malíře by bylo ostudně nepřesné, je také grafikem-litografem, kreslířem, ilustrátorem, pořadatelem výtvarných sympozií, vynikajícím vinařem, výrobcem došků a v tom nejlepším slova smyslu člověkem místního slováckého folklóru.
  Františkova výtvarná tvorba těží z místních bohatých kulturních tradic, jeho malby a grafiky (nejčastěji tvoří technikou barevné litografie) jsou plné výjevů ze slováckého folklóru, svateb, slavností, nebo místní krajiny místy člověkem nedotčené a plné endemických orchidejí, jejíž krása květů se bezpochyby promítla do výtvarného myšlení zdejších obyvatel (viz slovácký ornament). František není umělcem vzdělávaným v akademiích umění či jiných oficiálních institucí plodících umělce světového mainstreamu, což v jeho případě vůbec není na škodu, neboť určitá pro něj typická samorostlost a „insitnost“ vytváří příznivé klima pro jeho na první pohled rozeznatelný výtvarný projev a styl. O to zajímavější je, že ve Františkově výtvarném díle nalezneme i vlivy moderny (Marc Chagall), zejména ve svébytném a odvážném nakládání s perspektivou či poetičnost mající blízko k Hegedušičovu výtvarnému vidění světa, či jiných naivních malířů (např. Pirosmani, Nikifor). Zároveň lidské hemžení a radost ve Františkových obrazech připomíná Bruegelovu žánrovou malbu se zaměřením na život sedláků a venkovských lidí.
  Důležitým prvkem Františkovy tvorby je také jeho autentičnost, pravdivost ve výrazu vycházející z vlastní zkušenosti a života na Slovácku 21. století, místa v širém světě, kde folklór tvoří důležitou součást života místních obyvatel.“
  Jan Melena 20. 4. 2021 v Praze

 • Více

  2551 hlasů

 • Ing. Vladimír Josef Nippert

  Ing. Vladimír Josef Nippert, bývalý starosta obce Vražné je zasvěceným propagátorem odkazu slavného rodáka ze slezských Hynčic, velké osobnosti světové vědy a duchovního života, „otce genetiky“ Johanna Gregora Mendela. O svém životě, práci a společensky prospěšné činnosti, kterou vykonal, sám napsal:
  „Narodil se 5. 10. 1949 v Brně, pokřtěn v kostele sv. Tomáše na Moravském náměstí. Dětství prožil v Novém Jičíně, kam se rodina přestěhovala v roce 1953. Od roku 1991 (do 2018) žil v obci Vražné. Nyní občan města Odry, sousedícího s obcí Vražné. V Brně absolvoval stavební fakultu VUT v roce 1973. Pracoval v investiční výstavbě a ve správě tělovýchovných zařízení TJ Nový Jičín. V roce 1995 se stal starostou obce Vražné, ve funkci byl 6 volebních období do konce října 2018. Nyní starobní důchodce. Podruhé ženatý, z prvního manželství má syna a dceru. Není členem žádné politické strany, dlouhé roky byl činný ve fotbalovém svazu, také jako předseda OFS Nový Jičín.
  V roce 1994 se rozhodující měrou podílel na osamostatnění se obce Vražné od města Odry (integrovaná součást města Odry v letech 1979 – 1994). Od prvního roku ve funkci starosty obce Vražné byla v popředí činnosti správy a rozvoje této obce největším motivem osobnost slavného rodáka Hynčic (jedné ze tří místních částí obce Vražné) Johanna Gregora Mendela a jeho rodný rolnický statek, v roce 1995 již ve velmi špatném stavebně-technickém stavu. Celá nemovitost byla sice v roce 1958 zapsána na seznam nemovitých kulturních památek ČSR pod rejstříkovým číslem 8-1698, a v roce 1965 (rok 100. výročí zveřejnění zásadní Mendelovy práce v oblasti dnešní genetiky „Pokusy s hybridy rostlin“) byl v malé (pronajaté) části celého statku otevřen z iniciativy Moravského zemského muzea v Brně Památník Johanna Gregora Mendela, s drobnou zahradnickou úpravou plochy před vstupem do památníku, ale až do roku 1995 nebyly do oprav a údržby této nemovité kulturní památky investovány prakticky žádné finanční prostředky.
  Osobnost Johanna Gregora Mendela, označovaného za zakladatele moderního vědeckého oboru – genetiky, byla v moderních dějinách Československa hodně opomíjena. Tento kněz, učitel a vědec, v druhé polovině 19. století významná osobnost města Brna, se v Československu po 2. světové válce horko těžko objevoval v učebních osnovách škol a také v povědomí běžného občana téměř neexistoval.
  I proto se stal Mendel hlavní postavou Slavností obce Vražné, pořádaných v červencových dnech pravidelně od roku 1995 každý rok. Tradice, založená v obci Vražné, měla až v dalších letech své následovníky v okolních obcích regionu. Z tohoto pohledu je trochu paradoxní, že v moravské metropoli Brně, se Mendelovi dostalo podobné pocty až v roce 2017.“

  (Celý text)

 • Více

  2099 hlasů

 • Zuzana a Otto Boudovi

  Zuzana a Otto Boudovi ze Znojma podnikají ve výroby a zpracování ovoce a zeleniny, tedy v oboru pro toto město a okolí typickém. Oba manželé se hrdě hlásí k moravskému patriotismu a velmi silně vnímají sílu moravských tradic a bohatost moravské historie. O svém životě a podnikání napsali:
  „Zuzana Boudová (rodačka z Ostravy) se v roce 2011 seznámila se znojemským rodákem Otto Boudou. Po krátké době jsme utvořili pár a na jaře toku 2013 začali společně podnikat v oblasti zpracování ovoce a zeleniny. Název Bouda 1883 – Originál ze Znojma – odkazuje na rodinnou tradici, kdy se v roce 1883 manželova prababička Kateřina, kuchařka v rodině významného znojemského lékárníka, vdala za bednářského mistra Antona Boudu. My tak pokračujeme v jejich odkazu třeba i tím, že se dodnes inspirujeme recepty z dob Rakouska-Uherska. Snažíme se oprášit tradiční jihomoravské plodiny, které za dob Kateřiny a Antona byly běžnou součástí životů, během let však pro svou pracnost upadly téměř v zapomnění.
  Pro dosažení nejvyšší kvality si i mnoho surovin sami sbíráme – například jahody nebo vinné hrozny, jiné pěstujeme přímo na naší zahradě, zejména meruňky, kdoule, mišpule a moruše. Každý, kdo naše zavařeniny ochutná, si tak může být jistý, že skutečně každý kousek ovoce a zeleniny projde našima rukama.
  Velmi si vážíme toho, že vloženou píli pravidelně oceňují porotci v moravských, českých i mezinárodních soutěžích. Získali jsme například 3× ocenění Regionální potravina Jihomoravského kraje, Zlatá Chuť jižní Moravy, Chuť jižní Moravy, Českou chuťovku, Dětskou chuťovku či jsme již osmkrát v řadě uspěli na gastronomických Oscarech Great Taste Awards ve Velké Británii.
  Za oblibou našich výrobků stojí důraz na kvalitu surovin snoubený s láskou k řemeslu, tradicím a našemu kraji. Téměř veškeré používané suroviny pochází z Jihomoravského kraje: ovoce ze Znojemska, cukr z Hrušovan nad Jevišovkou, skleničky z Kyjova a kartony z Moravských Budějovic. Našim cílem je tvorba těch nejkvalitnějších a nejautentičtějších zavařenin, ale také podpora lokálních pěstitelů a obnova tradic. Ohlas nejen porotců, ale i našich zákazníků je pro nás potvrzením toho, že se naše práce daří.“

Moravská národní obec, 2016 - 2023