Výsledky hlasování - Osobnost Moravy 2021

 • Více

  7051 hlasů

 • Jindřich a Jan Pospíšilovi

  Když se řekne „kolová“, tak asi téměř každému pamětníku se okamžitě vybaví legendární dvojice bratrů Pospíšilových. Během tří dekád, tedy v šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století reprezentují a proslavují v tomto odvětví sálové cyklistiky jak Královopolskou strojírnu, jejíž barvy hájili, tak především tehdejší Československo.
  Jindřich a Jan Pospíšilovi jsou mimo jiné dvacetinásobní mistři světa a dvacetipětinásobní mistři Československa. Pro své obrovské úspěchy získali také domácí ocenění a to jednou cenu Sportovec roku a osmkrát cenu Král cyklistiky. Kromě již zmiňovaných dvaceti titulů mistrů světa se oba bratři mohou pyšnit dalšími medailovými úspěchy. Už v letech 1961 a 1962 získal Jindřich s tehdejším spoluhráčem Jaroslavem Svobodou nejprve bronzovou a poté stříbrnou medaili. Od roku 1964 pak v bojích na MS v Kodani už hrají oba bratři J+J společně. A hned na první pokus z toho byla skvělá druhá pozice za vítězným německým týmem, jenž tvořili taktéž sourozenci Karl Buchholz a Oskar Buchholz. Stříbrná medaile se na hrudích obou bratrů Pospíšilových zaleskla také v letech 1967, 1982 a 1983. V roce 1966 pak Jindřich s Janem získali bronzové medaile. První titul mistrů světa se Pospíšilovým podařilo vybojovat už na pražském šampionátu v roce 1965. Pak následovaly v rychlém sledu nepřetržitě mistrovské tituly mezi lety 1968 až 1981 a po dvouleté přestávce následovala další série titulů mistrů světa a to mezi lety 1984 až 1988. Pospíšilovi jsou nejúspěšnější hráči v celé historii nádherného sportu zvaného kolová.
  Po ukončení své hráčské bariery se oba bratři vydali na roli trenérů. Jan měl představu, že by své zkušenosti předával coby trenér mládeži. Sám Jan Pospíšil k tomu říká: „Když jsem přišel na svaz, že bych chtěl trénovat mládež, neměli zájem.“ A tak se mladší z bratrů vydal do Švýcarska, kde působil patnáct let. Jako uznávaný poradce se přímo podílel na zisku hned pěti titulů mistrů světa pro reprezentaci Švýcarska. Jindřich nejprve coby reprezentační trenér dovedl ke zlatu na mistrovství světa v Heerlenu dvojici Berger-Kratochvíl. Následně však díky neshodám s cyklistickým svazem využil nabídky z rakouského St. Pöltenu, kde úspěšně působil 14 let. Oba bratři díky svým úspěchům zvýšili ve světě povědomí o našem státu i naší zemi Moravě a stali se vzorem poctivého přístupu, bojovnosti a obětavosti pro mladou generaci.

 • Více

  1226 hlasů

 • Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc.

  Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc. se řadí k předním odborníkům v oboru vinařství, vinohradnictví a šlechtění révy vinné u nás. Nesporně je průkopníkem zavádění nových technologií, metod a poznatků z výzkumu do praxe. Jako uznávaný odborník často usedá v hodnotících komisích významných vinařských soutěží, ze kterých zároveň jeho vína přiváží ocenění. Ve své profesní kariéře se od samého počátku věnuje problematice šlechtění odrůd révy vinné na rezistenci k biotickým (houbovým chorobám, škůdcům) a abiotickým činitelům (mrazu, suchu) a jejímu pěstování.
  Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc. patří v současnosti k nejvýznamnějším šlechtitelům révy vinné u nás. V roce 1994 zprivatizoval Šlechtitelskou stanici vinařskou v Perné. Hlavními směry šlechtitelské činnosti je v současné tvorba nových odrůd révy vinné se zvýšenou rezistencí a udržovací šlechtění. V oblasti vinohradnictví vyvíjí technologie zaměřené na výrazné zahuštění počtu jedinců ve vinohradě. Od roku 2004 jiné vinice než s počtem více jak 10 tisíc keřů na 1 hektar nevysazuje. Pouze velmi husté spony, které nutí kořeny růst do hloubky, jsou zárukou opravdového terroir. Jeho enologická praxe je doslova nasycena inovátorskými technologiemi, z posledních se jedná například o nízkoalkoholická a nealkoholická vína až po vrcholovou práci přirozené fermentace v dubových sudech s následným více jak jednoletým zráním bez oxidu siřičitého, jehož stav po finalizaci do lahví zpravidla nepřevyšuje v červených vínech 40-50 mg/l celkového SO2. Současně se také intenzivně věnuje publikování odborné literatury: Oxid siřičitý v enologii (2012), Encyklopedie degustace vína (2013), Lexikon chemického složení vína (2014), Bobule (2014), Příprava bílých vín (2014), Příprava červených vín (2015), Technologie šampaňského (2016), Vinohradnictví (2017) a Šlechtění révy vinné na odolnost k abiotickým a biotickým faktorům (2018). Ve společnosti VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s. založené v roce 2003 je pan doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc. předsedou představenstva a generálním ředitelem.
  Pana docenta nejlépe charakterizuje jeho motto: „Jižní Morava je civilizací révy vinné a kořeny této liány nesmí být odděleny od kořenů našich dějin.“

 • Více

  1380 hlasů

 • Jarmila Vítoslavská

  Jarmila Vítoslavská žije a pracuje na Přerovsku, nedaleko od soutoku řek Bečvy a Moravy, v hanácké obci Troubky. Tato skromná a pracovitá žena se snaží uchovat rukodělnou krásu hanácké výšivky, díky dlouholetým zkušenostem a na základě získaných motivů ji sama vytvořit a toto umění předat dalším generacím. Práce této Moravanky můžete vidět nejen u nás na Moravě, v České republice, ale také v zahraničí.
  Sama o sobě říká: „Zabývám se vyšíváním ubrousků, ubrusů, deček až po ušití a vyšití kompletního pravého hanáckého kroje – slavnostního i pracovního dětského, dámského i pánského. Tyto kroje jsou velmi rozmanité a přísně kopírují svou lokalitu. Každá dědinka na Hané má svá přesná specifika – detailní rozdíly ve výšivce, či mašli, její barvě, střihu rukávu atd. To vše patří ke kompletní harmonii dědictví naší Hané.“
  Za dlouholetou činnost paní Vítoslavská získala už v roce 2009 certifikát Haná, regionální produkt. V roce 2010 pak reprezentovala Českou republiku na světové výstavě EXPO 2010 v Číně. V roce 2011 vstoupila do Sdružení lidových řemeslníků a výrobců. Dále v tomto roce obdržela titul Živnostník roku 2011 za Olomoucký kraj.

 • Více

  5836 hlasů

 • Mgr. Radomír Surma

  Díky výjimečnému nadání a obětavé práci tohoto olomouckého výtvarníka a restaurátora bylo zachráněno a opět získalo svou zašlou krásu již mnoho památek, uměleckých děl a sálů. Jedním z nejvýznamnějších projektů byla etapová obnova Slavnostního sálu olomoucké základní školy Komenium. Tento unikátní prostor z 19. století s freskovým stropem nemá v České republice obdoby. S touto nelehkou výzvou si akademický malíř a restaurátor Mgr. Radomír Surma velmi dobře poradil. A tak se veřejnosti otevřela skvělá možnost znovu obdivovat krásu a zdobnost tohoto jedinečného interiéru, jehož hlavním autorem je pravděpodobně malíř José Hilber. Za úspěšné dokončení obnovy této olomoucké chlouby pan Mgr. Radomír Surma zaslouženě převzal Cenu města Olomouce v kategorii Počin roku 2018.
  Neméně unikátním a náročným dílem, které akademický malíř a restaurátor Radomír Surma realizoval v rámci celkové rekonstrukce olomoucké radnice, na jejím jihozápadním nároží, jsou dvojité sluneční hodiny. Autor se snažil v co největší míře respektovat podobu původních slunečních hodin tak, jak se zachovala ve vyobrazeních z druhé poloviny 19. století.
  Dalším zajímavým projektem, kterého se velmi úspěšně ujal akademický malíř a olomoucký restaurátor pan Mgr. Radomír Surma, byla obnova původní polychromie unikátních panovnických heraldických galerií Jagelonců z konce 15. století a Habsburků z roku 1591 umístěnými nad oběma vchody olomoucké radnice. Dne 28. března, tedy k letošnímu 429. výročí narození moravského „učitele národů“ Jana Amose Komenského, se Mgr. Radomíru Surmovi podařilo dokončit práci na restaurování umělecky cenné busty tohoto velkého Moravana. Toto sochařské dílo tak může obohatit a zdobit vstupní sál olomoucké ZŠ Komenium. Samozřejmě nemůžeme popsat všechny restaurátorské práce této velké osobnosti Olomouce a Moravy.

 • Více

  2262 hlasů

 • Doc. PhDr. Jiří Pernes, Ph.D.

  Doc. PhDr. Jiří Pernes, Ph.D., je významný a uznávaný moravský historik, vysokoškolský pedagog, politik a publicista. Mezi lety 1966 až 1972 vystudoval obor český jazyk a dějepis na Filosofické fakultě tehdejší University Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnes Masarykova univerzita). Zde také absolvoval postgraduální studium muzeologie. Díky tomu získal akademický titul Dr. (dnes Ph.D.). Jiří Pernes se v roce 2008 habilitoval na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Stal se tak docentem historie se zaměřením především na československé dějiny. Tento rodák ze západomoravského města Svitavy již od roku 1977 pracoval postupně v několika muzeích. Například v muzeu ve Slavkově u Brna, kde vykonával funkci ředitele. Mezi lety 1990 až 1992 byl ředitelem jedné z nejprestižnějších muzejních institucí u nás, a to Moravského zemského muzea v Brně. V roce 1994 zahájil své působení v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. A v letech 2003 až 2017 byl doc. PhDr. Jiří Pernes, Ph.D. vedoucím brněnské pobočky. Současně působil coby externí pedagog na Masarykově univerzitě a mimo jiné také na Universitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V letech 2008 až 2010 zastával doc. PhDr. Jiří Pernes, Ph.D. post předsedy Vědecké rady Ústavu pro studium totalitních režimů. V únoru roku 2010 byl dokonce na krátkou dobu zvolen ředitelem této instituce.
  Doc. PhDr. Jiří Pernes, Ph.D. se jako historik odborně zaměřuje na moravské, české, československé a středoevropské moderní a soudobé dějiny. Středem jeho zájmu je například pozdní období existence habsburské monarchie a osobnosti z řad této vládnoucí dynastie. Z oblasti soudobých dějin je to především Československo 50. a 60. let a s tím spojené dějiny jeho politických elit. Předmětem jeho zájmu se staly také dějiny československého exilu po roce 1948. Jiří Pernes byl častým hostem či odborným poradcem při tvorbě dokumentárních pořadů. Známým se stal také díky velkému množství přehledových a popularizačních prací a v neposlední řadě také díky své publikační a spisovatelské činnosti.
  Pan doc. PhDr. Jiří Pernes se hrdě hlásí ke své moravské národnosti a svou dlouholetou činností se vždy zasazoval za emancipaci Moravy jako svébytné a plně samosprávné země.

Moravská národní obec, 2016 - 2021