Výsledky hlasování - Osobnost Moravy 2022

 • Více

  2063 hlasů

 • Mgr. Ludvík Kavín

  Tento rodák z moravské metropole města Brna herec, režisér, dramaturg, scénárista a překladatel se narodil dne 2. července 1943, v současnosti žije ve Vídni. Jako dítě prožil Ludvík Kavín těžká válečná léta. V 60. letech, tedy v době svých studií na filozofické fakultě, se společně s přáteli aktivně angažoval ve společenském a politickém dění. Bohužel nepříznivý vývoj po srpnových událostech roku 1968 negativně zasáhl do životního osudu a možností osobního rozvoje a uplatnění tehdy mladého Ludvíka a jeho paní Niky Brettschneiderové. Ta jako úspěšná herečka byla nucena opustit angažmá v brněnských divadlech Husa na provázku a v Hadivadle. Už tehdy mladí manželé začínají uvažovat o emigraci a stěhují se z jihu na sever Moravy, za rodinou do Ostravy. Ludvík Kavín díky přímluvě svého švagra získává slušné místo jako obsluha armatur v kyslíkárně Vítkovických železáren. Jeho žena se v domácnosti starala o ročního syna.
  Psal se rok 1977 a nastal čas pro opuštění vlasti. Oba manželé využili pozitivní nabídky tehdejšího rakouského kancléře, pana Bruna Kreiského, který dal všem signatářům Charty 77 možnost uchýlit se v Rakousku. Po dopise, který manželé odeslali na rakouské velvyslanectví v Praze, pozitivní odpovědi a následném složitém několikaměsíčním vyřizování pasu a všech formalit, odcestoval Ludvík Kavín s rodinou do nedaleké metropole na Dunaji, do Vídně.
  V novém domově se oběma manželům podařilo založit a provozovat pohybové a neverbální divadlo Theater Brett. Ludvík Kavín zde působil jako herec, režisér, dramaturg i scénárista. Jeho manželka Nika zde měla možnost prokázat a uplatnit své herecké umění a zároveň vychovávala již dvě děti. Díky trpělivému úsilí se dostavily divadelní úspěchy a zasloužené společenské uznání. Ludvík Kavín však nikdy nezapomněl na svůj moravský původ a rodné Brno.
  Po změně politických poměrů v listopadu 1989, začínají Ludvík Kavín a jeho paní uvažovat o návratu celé rodiny do rodné země a státu. Ovšem nebylo možné úplně opustit úspěšné divadlo, které v té době již lákalo mnohé úspěšné režiséry jako jsou například brněnské osobnosti Zoju Mikotovou a Arnošta Goldflama.
  Panu Ludvíku Kavínovi se nově otevřela možnost znovu se aktivně zapojit do veřejného života v Brně. Zastával práci šéfredaktora Moravských novin a po několika letech se stal ředitelem Národního divadla v Brně. Také jeho žena získala v Brně skvělé uplatnění a významnou pozici profesorky na divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění. Tvrdá rána dopadla na pana Ludvíka Kavína v červnu roku 2018, kdy jeho milovaná manželka, paní Nika Brettschneiderová, podlehla těžké nemoci.
  Přes všechny rány osudu je pan Ludvík Kavín stále aktivní ve veřejném životě. Nedávno vytvořil pro ČRo Vltava pětidílný seriál o vlastním životě: Příliš krátké životy. Osudy herce, divadelníka a režiséra Ludvíka Kavína.

 • Více

  1561 hlasů

 • Pavel Novák ml.

  Přerovský rodák, zpěvák, hudebník, textař, moderátor, kameraman a režisér. Zdědil nejen svůj nesporný talent, ale také některé krásné písně po svém slavném otci Pavlu Nováku st., který nás bohužel už v roce 2009 navždy opustil a vstoupil do hudebního nebe. A tak můžeme slýchat například u nás moravských patriotů oblíbenou píseň „Morava“ a mnohé další hudební pecky jak ze starších nahrávek Pavla Nováka st., tak i na koncertech a současných nahrávkách v podání nominovaného Pavla Nováka ml.
  Svoji hudební kariéru zahájil Pavel Novák ml. už jako mladík založením rockové kapely Pirillo. Následovalo více než třicetileté působení s krátkými přestávkami v rodinné formaci Family. Po úmrtí svého otce převzal Pavel Novák ml. veškeré závazky a umělecké vedení na sebe. Dál připravuje vystoupení, komponované pořady pro široké spektrum svých příznivců od dětí, přes mládež až po dospělou populaci. Tato vystoupení nepřináší jen zábavu, ale především pro nejmladší generaci také cenná poznání a poučení. Ukázka tvorby Pavla Nováka ml. pro děti: Pavel Novák DĚTEM – Mravenci
  Velmi úspěšná je v současné době spolupráce Pavla Nováka s dcerou Eliškou a také se svým dlouholetým kamarádem Petrem Šiškou na projektu „Šlágr kluci“. A tak mohly vzniknout nové nádherné hity, které snad každého chytnou za srdce. Asi nejoblíbenější je píseň „Nad Moravou svítá“. Pavel Novák, Petr Šiška – Nad Moravou svítá. První společná písnička otce s dcerou Pavel a Ela Novák – Jsi tu blízko.
  Vedle umělecké činnosti se Pavel Novák ml. věnuje jeskynnímu potápění a natáčení filmů hluboko pod vodní hladinou. Je členem vědecké průzkumné skupiny Hranický Kras, která se už několik desítek let snaží o propagaci nejhlubší zatopené jeskyně v Evropě. Velkého úspěchu dosáhl dokumentární film „Touhy bez hranic“. Tento snímek nejen natočil, ale je dokonce podepsán i pod jeho režií. Uvedený dokument je pojat zajímavou a pro diváka poutavou formou. Přibližuje přípravy i průběh nejhlubšího ponoru do unikátního geologického útvaru nacházející se na území Moravy, tedy do nitra Hranické propasti a to do magické hloubky 172 metrů. Tento dokument po zásluze získal několik titulů a cen jak z domácích, tak ze zahraničních filmových festivalů.
  Pavel Novák ml. za obohatil naši kulturu o krásné písně, z nichž je cítit moravská hrdost.

 • Více

  1528 hlasů

 • Ing. Jakub Novotný, Ph.D.

  Vědecký pracovník, vysokoškolský pedagog a nakladatel. Po maturitě na jihlavském gymnáziu vystudoval podnikovou ekonomiku a filosofii na VŠE v Praze, kde následně pokračoval doktorským studiem aplikované informatiky. Po dokončení vysoké školy nastoupil jako učitel na VOŠ Jihlava a posléze po jejím vzniku na Vysokou školu polytechnickou Jihlava (VŠPJ). Zde působil nejprve jako odborný asistent, zástupce vedoucího katedry a následně vedoucí katedry. V roce 2010 byl zvolen a následně prezidentem republiky jmenován rektorem této vysoké školy. Během jeho mandátu (2010 – 2014) došlo ke stabilizaci rozvoje školy ve všech klíčových oblastech (nárůst počtu akreditovaných oborů i prodloužení doby platnosti akreditací, zkvalitnění personálního zabezpečení, systematizace vnitřních předpisů, získání statutu výzkumné organizace). Spolu s doc. Martinem Hemelíkem stál u zrodu ediční řady vydávané VŠPJ s názvem IGLAVIA DOCTA (knižní portréty osobností spojených s historií Jihlavy).
  Koncem roku 2015 nastoupil do Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR. Zde od roku 2016 působí jako ředitel detašovaného pracoviště Centrum Telč (CET), které se zaměřuje na výzkum materiálů, konstrukcí a sídel a to zejména historických. Kromě autorství a spoluautorství 4 odborných knih a několika desítek dalších odborných publikací (články v časopisech, sborníky z konferencí) je také autorem popularizační publikace Matěj (Mathias) Žďárský (Portrét moravského rodáka, učitele, lyžaře, záchranáře a inovátora).
  Jakub Novotný je ženatý, má dvě děti a s rodinou žije v Jihlavě. Závodně se stále věnuje orientačnímu běhu (OK Jihlava) a běhu na lyžích (SKI team VYSOČINA). V mládí se také aktivně věnoval bezmotorovému létání v Aeroklubu Jihlava. Jako dobrovolník působí v SK Lyžařské Jihlavsko, kde se věnuje úpravě lyžařských stop v okolí Jihlavy. K jeho dalším zájmům patří hudba – hraje na kytaru a tenorové banjo. Mezi koníčky zahrnuje i nakladatelskou činnost. Jeho komorní nakladatelství ALCUS se zaměřuje zejména na vydávání ediční řady BOHEMO-MORAVICA MONTANA ILLUSTRATA (knižní portréty významných osobností Českomoravské vrchoviny) a odborného i literárního díla moravskobudějovického rodáka Františka Marka.

 • Více

  9718 hlasů

 • Michal Viktorýn

  Tento amatérský meteorolog a fotograf ze Strážovic na Kyjovsku se snaží lidem na Moravě přinášet co nejpřesnější předpovědi počasí a pěkné fotografie zachycující například krajinu, přírodní jevy, nebe, oblaka, blesky atd. Díky mimořádné až 98% úspěšnosti těchto předpovědí si mnoho Moravanek a Moravanů zvyklo tyto zprávy o vývoji počasí pravidelně sledovat. Pro prezentaci svých meteorologických předpovědí využívá Michal Viktorýn již více než deset let své facebookové stránky „Počasí online Morava“, které sleduje téměř 60 000 příznivců. Jedním z důvodů tohoto velkého zájmu veřejnosti je skutečnost, že například televizní předpovědi počasí jsou pro území země Moravy celkem nepřesné a mnohdy se dokonce moderátorka vývoji počasí na Moravě věnuje jen okrajově a název naší země je často nahrazován slovním spojením „na východě“.
  Příkladem prospěšné činnosti tohoto mladého Moravana je skutečnost, že díky trpělivému sledování vývoje počasí a jednotlivých průvodních jevů dokázal Michal Viktorýn s předstihem už v úterý 22. června 2021 varovat veřejnost, když na svém facebookovém profilu napsal tento status: „Pro čtvrtek se rýsuje velmi nebezpečná situace! Momentálně budeme sledovat, jak modelové předpovědi budou předpovídat právě čtvrtek. Proč? Právě pro tento den model GFS už několikátý den kreslí velmi vysoké hodnoty CAPE a to i přes 3000 a to nejdůležitější, velmi vysoké hodnoty pro vznik supercel! Tyto bouře by pravděpodobně byly opravdu velmi silné a doprovázel by je silný vítr a pravděpodobně i velké kroupy a hrozila by dokonce možnost výskytu tornáda při těchto podmínkách!“
  Tato předpověď se bohužel naplnila večer, dne 24. června 2021, když velkou část Břeclavska a Hodonínska zasáhlo až neskutečně silné tornádo. Mnozí lidé ovšem díky tomuto varování Michala Viktorýna měli možnost se na tento přírodní živel alespoň částečně připravit. Dost možná tato přesná předpověď přispěla ke skutečnosti, že počet obětí a zraněných nebyl ještě o mnoho větší.
  Sám Michal Viktorýn ke své nominaci v anketě Osobnost Moravy 2022 skromně říká: „No, pokud si myslíte, že na to mám právo, tak se klidně zúčastním. Nic výjimečného nedělám. Jen ve volném čase dělám dobrou předpověď počasí. A když je několik let špatné období ve světě, tak se snažím lidi potěšit nějakou pěknou fotkou.“

 • Více

  3204 hlasy

 • Milan Zahradník

  Vystudovaný etnolog pracuje coby muzejní pracovník Městského kulturního střediska Kojetín, zároveň působí jako předseda spolku Bezměrovák, jehož členové jej do ankety nominovali. Žádná kulturní akce města Kojetína by se neobešla bez organizační práce tohoto stále mladého člověka. Stejně tak ve své obci Bezměrov se tento hrdý Hanák a Moravan stal oblíbeným propagátorem a pořadatelem kulturního a společenského života. Díky neúnavné organizační práci pana předsedy Milana Zahradníka a dalších členů sdružení Bezměrovák byly v této dědině na Kroměřížsku po dlouhých desetiletích obnoveny téměř již zapomenuté zvyky a tradice. Jedná se například o jízdu králů, kterou na Hané můžeme dnes vidět už jen na několika místech. Zároveň zde probíhají krojované hody s předáváním hodového práva a vyplácením. Pan Milan Zahradník se zároveň zasloužil o vznik kroužku pro malé děti. Za podpory několika pedagogů se snaží předávat nejmladší generaci lásku k moravským lidovým tradicím, kultuře a starým zvykům na Moravě. Tento zájmový kroužek, dnes soubor Bezměrováčci, je pro děti přirozeně zdarma a má nejen v Bezměrově, ale také v okolních obcích, velký ohlas.
  Přikládáme také odkaz na jeden z dílů dokumentárního pořadu veřejnoprávní ČT z cyklu Folklorika. Pan Milan Zahradník zde hovoří o „Hanáckym právo“, lidových zvycích v této části Moravy a jejich zachování pro budoucí generace.
  Jeden z předních členů sdružení Bezměrovák, pan Zdenek Galetka, o nominovaném Milanu Zahradníkovi říká: „Milan je výborný harmonikář, skvělý člověk a příkladný Hanák. My bychom mu za to všechno chtěli poděkovat právě touto formou, tedy nominací v anketě Osobnost Moravy 2022“.

Moravská národní obec, 2016 - 2021